Wat is uitzendarbeid?

Uitzendarbeid is wanneer je via een interimbureau tijdelijk voor een bedrijf werkt. Het kan variëren van een dag tot meerdere maanden. In België moeten erkende interimbureaus deze dienst aanbieden. Uitzendarbeid wordt meestal gebruikt om vaste medewerkers te vervangen, tijdelijk extra werk aan te kunnen, of voor speciale projecten.

Uitzendarbeid is gewoon een tijdelijke job. Het interimkantoor is je werkgever en zij sturen je naar een bedrijf. Tegenwoordig krijg je bij veel uitzendjobs zelfs de kans op een vast contract later. Dat betekent dat je na een tijdje voor onbepaalde duur bij dat bedrijf kan werken. Bij uitzendarbeid word je in dienst genomen door een interimbureau om tijdelijk te werken bij een ander bedrijf. Die tijdelijke periode kan variëren van een dag tot enkele maanden of jaren. 

Het belangrijkste van uitzendarbeid is: 

 • Het is tijdelijk werk. 
 • Het is een wettelijke manier om werknemers beschikbaar te stellen. 

Let op, alleen erkende interimbureaus mogen dit in België doen! 

Bij uitzendarbeid draait het om drie partijen: 

 • Het interimdbureau, dat jou inhuurt en uitleent aan een ander bedrijf voor tijdelijk werk. 
 • Jij, als uitzendkracht, die een contract met het uitzendbureau afsluit om voor een ander bedrijf te werken. 
 • Het bedrijf waar je werkt, dat het uitzendbureau inschakelt om tijdelijk een werknemer in dienst te hebben. 

De wet zegt wanneer uitzendarbeid mag, namelijk: 

 • Ter vervanging van een vaste medewerker. 
 • Bij tijdelijke vermeerdering van werk. Dus wanneer er meer werk is dan gewoonlijk.
 • Uitzonderlijk werk: Voor bijzondere klussen die niet tot het normale werk behoren (bijvoorbeeld beurzen, verhuizingen...). 
 • Instroom: Als een bedrijf een vacature heeft, kunnen ze ook een uitzendkracht aannemen om die job uit te voeren, met de bedoeling om die uitzendkracht na een positieve evaluatie vast in dienst te nemen. Bijvoorbeeld: Een bouwbedrijf huurt een uitzendkracht in als een tijdelijke lasser voor een specifiek project, met de bedoeling de uitzendkracht in vaste dienst te nemen als ze tevreden zijn met zijn prestaties.
 • Bij artistieke opdrachten voor een gelegenheidswerkgever. Bijvoorbeeld: Een theatergezelschap huurt uitzendacteurs in voor een eenmalige theatervoorstelling.
 • Voor langdurig werklozen in erkende tewerkstellingstrajecten. Bijvoorbeeld: De overheid koppelt langdurig werklozen aan tijdelijke banen in diverse sectoren via uitzendarbeid om werkervaring op te doen en hun kansen op vast werk te vergroten.

Wat kan jij als uitzendkracht doen?

Je kan allerlei verschillende jobs uitproberen en zo veel leren in diverse sectoren. Samen met de uitzendconsulent(e) kan je op zoek gaan naar een job die bij je past. Als het nodig is, kan de uitzendconsulent(e) je zelfs een opleiding aanbieden om je vaardigheden te verbeteren. Dit kan trouwens via Travi!

 

Achtergrondinfo?

https://travi.be/nl/wat-is-uitzendarbeid  

https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsovereenkomsten/uitzendarbeid