Een arbeidsongeval als uitzendkracht, hoe zit dat?

Stel dat je een arbeidsongeval hebt als uitzendkracht, hoe moet je dan te werk gaan? En wat is dat eigenlijk, een arbeidsongeval?

Preventie en Interim, de centrale preventiedienst voor de uitzendsector, die weet daar alles over. Het is hun opdracht om het aantal arbeidsongevallen te verminderen bij uitzendkrachten en om hun gezondheid te beschermen.

Wat is een arbeidsongeval?

Er zijn 5 punten die bepalen of een ongeval ook een arbeidsongeval is. We spreken van een arbeidsongeval bij: 

 • Een plotse gebeurtenis,

 • met een letsel als gevolg, 

 • veroorzaakt door één of meerdere uitwendige oorzaken, 

 • met een oorzakelijk verband tussen ongeval en letsel,

 • gebeurd tijdens en als gevolg van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Ben je verzekerd voor arbeidsongevallen? 

Ja! Als je werkt als uitzendkracht, ben je verzekerd via het uitzendkantoor dat je tewerkstelt. Het is ook hun taak om een arbeidsongeval aan te geven bij de verzekeraar.

 

Wat moet je doen bij een arbeidsongeval? 

Eigenlijk begint alles bij het onthaal. Alle informatie over wat je moet doen, moet je krijgen wanneer je bij een bedrijf begint te werken. Meestal staat die info in een onthaalbrochure, of het arbeidsreglement. Vind je de procedure niet meteen terug? Vraag dan aan je uitzendconsulent wat je moet doen. Hieronder vind je de belangrijkste stappen. 

Een ongeval op de werkplek 

 • Je brengt jezelf in veiligheid, en vraagt hulp als dat nodig is. Het is aan het bedrijf waar je werkt om EHBO te voorzien. 

 • Je verwittigt zo snel mogelijk het uitzendkantoor dat je tewerkstelt. Zij zullen je uitleggen wat je moet doen.

 • Je verwittigt zo snel mogelijk je leidinggevende.

 • Als dat nodig is, ga dan naar de dokter. Laat die het ‘medisch attest eerste vaststelling’ invullen.

 • Blijf bereikbaar voor vragen van het uitzendkantoor en de verzekeraar.

 • Tip: Heeft iemand het ongeval zien gebeuren? Dan heb je een getuige. Die persoon kan optreden wanneer de verzekeraar vragen heeft. Noteer dus zeker zijn of haar gegevens. 

Een ongeval op weg naar/van het werk 

Als je een ongeval hebt op weg naar het werk, of van het werk naar huis, dan kan dat ook als arbeidsongeval gezien worden. De stappen zijn dezelfde als hierboven, met enkele toevoegingen: 

 • Zijn er getuigen? Probeer dan hun contactgegevens te verzamelen.  

 • Is er een PV opgemaakt van het ongeval, voeg dat dan ook toe. 

 • Probeer ook foto’s te nemen van de plaats en omstandigheden van het ongeval.

En dan? 

Als het uitzendkantoor het arbeidsongeval heeft ingediend bij de verzekeraar, dan onderzoekt de verzekeraar of het effectief om een arbeidsongeval gaat. Is dat zo, dan worden je medische kosten vergoed, en wordt je loon uitbetaald tot het einde van het contract.

In één klap àlles weten over uitzendarbeid?
Volg dan de gratis e-learning!
Naar de e-learning
Benieuwd waarom je een account moet aanmaken?
Je leest het op onze FAQ.