Waarom is er zo'n verschil tussen mijn bruto- en mijn nettoloon?

Je hebt gewerkt, en je krijgt je loon, en dan zie je op je loonbrief dat er iemand van dat loon heeft zitten snoepen. Dju, toch! Je zal zien dat er een flinke hap gaat naar dingen als RSZ en bedrijfsvoorheffing. Dat zijn mooie woorden voor belastingen, en die moeten we in België allemaal betalen. Maar hoe zit dat juist?

Een groot deel van je loon gaat naar de belastingen. Door op voorhand al een bedrag van je loon af te houden, hoef je je belastingen straks niet in één keer te betalen. Wil je zelf op voorhand eens nagaan hoeveel je netto kan overhouden van een bepaald brutoloon? Check dan op voorhand één van deze links:

 

RSZ-bijdrage

Elke werknemer in België betaalt een bijdrage van 13,07% van zijn of haar  brutoloon voor de Sociale Zekerheid. Die wordt rechtstreeks van je loon afgehouden.

Dankzij de RSZ-bijdrage heb jij recht op pensioen, betaald ziekteverlof, invaliditeitsuitkering, kinderbijslag, werkloosheidsuitkering en andere vervangingsinkomens

 

Belastingen

In de uitzendsector wordt gewerkt met een minimumpercentage van 18%. Maar, afhankelijk van je familiale situatie (ben je getrouwd, hoeveel kinderen heb je ten laste), kan dit hoger zijn, bv. 30%.

Heb je een tweede job of een ander inkomen of wil je zeker zijn dat je bij de belastingafrekening niet moet bijbetalen?

Vraag dan aan je consulent om het percentage te verhogen. Ze kunnen dit niet doen zonder jouw toestemming. Het percentage van 18% kan uitzonderlijk ook naar het absolute minimum van 11.11% verlaagd worden, maar ook dat kan enkel met jouw toestemming.

In één klap àlles weten over uitzendarbeid?
Volg dan de gratis e-learning!
Naar de e-learning
Benieuwd waarom je een account moet aanmaken?
Je leest het op onze FAQ.