Mag je werkgever tattoos en piercings verbieden?

Je hebt tattoos en/of piercings, maar mag je die wel tonen tijdens een sollicitatie? Kan een werkgever je sollicitatie weigeren als je ze wel toont? Wij zochten het uit!

In sommige sectoren en jobs zijn tattoos en piercings nog taboe. Wat doe je dan: ze verstoppen, of net niet?

Wat zegt de wet?

Sinds 2007 bestaat er een antidiscriminatiewet die discriminatie verbiedt op vlak van 19 criteria. Daaronder zitten bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd, politieke overtuiging, taal en uiterlijke kenmerken. Toch vallen tattoos en piercings daar niet onder, en zijn ze dus niet beschermd door deze wet.

Let wel: een werkgever mag je niet anders behandelen omwille van je tattoos of piercings, want dat telt zélfs los van deze wet als discriminatie. Een bedrijf kan je echter wel vragen om je tattoos of piercings te bedekken als daar een geldige reden voor is.

Wat zijn die geldige redenen dan?

Volgens Securex moet de reden objectief zijn, en redelijk gerechtvaardigd. Concreet kan een werkgever je vragen om piercings of andere sierraden te verwijderen voor hygiëne of veiligheid. Een sierraad zou vast kunnen komen te zitten in een machine, of zou vuil kunnen verzamelen, bijvoorbeeld. Daarnaast kan je werkgever ook vragen je tattoos te bedekken om het imago van het bedrijf te beschermen.

De reden moet bovendien proportioneel zijn met het beoogde doel. Daarom moet je werkgever in het arbeidsreglement dus duidelijke regels opstellen over tattoos en piercings. Een regel geldt overigens niet voor alle functies. Zo kan je een administratief medewerker niet vragen om piercings te verwijderen om veiligheidsredenen. Aan iemand die nooit klantencontact heeft, mag die ook niet vragen om de tattoos te bedekken om het imago van het bedrijf te beschermen.

Wat doe je dan als je solliciteert?

Als je solliciteert, weet je vaak nog niet hoe een bedrijf staat tegenover tattoos en piercings. Je zal dus moeten vragen naar de bedrijfscultuur. Als je solliciteert via een uitzendkantoor, dan stel je best die vragen voor je bij hun klant langs mag gaan.

Wat doe je als je al werkt, en je een tattoo of piercing wil nemen?

Dan check je best eerst het arbeidsreglement, of stel je de vraag aan je verantwoordelijke. Die zal je vast het juiste antwoord kunnen geven.

In één klap àlles weten over uitzendarbeid?
Volg dan de gratis e-learning!
Naar de e-learning
Benieuwd waarom je een account moet aanmaken?
Je leest het op onze FAQ.