Kan het dat ik na een jaar op interimbasis te werken nog steeds geen vast contract heb?

Je hebt een job die je leuk vindt én de baas vindt dat je het zeer goed doet. Je werkt nu al meer dan een jaar als uitzendkracht bij hetzelfde bedrijf, maar hij wil je toch nog geen vast contract geven. Kan dit zomaar? Kan het bijvoorbeeld dat je voor de rest van je carrière werkt bij dezelfde werkgever als uitzendkracht?

Het antwoord is nee. Uitzendkrachten mogen pas ingezet worden door een bedrijf onder bepaalde motieven (= redenen waarom een uitzendkracht nodig is). Er zijn slechts vier motieven waarom een bedrijf jou kan inzetten als uitzendkracht, en elk motief heeft zo z'n eigen regels.

1. Om een vaste werknemer te vervangen

Kan voor de vervanging van een werknemer van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdelijk is geschorst (bv. ziekte) alsook voor de vervanging van een werknemer van wie de overeenkomst werd beëindigd.

2. Door een tijdelijke vermeerdering van werk

Door omstandigheden is er in het bedrijf tijdelijk meer werk dan normaal. De vaste werknemers kunnen het werk niet meer aan en hebben dus nood aan een paar extra handen om te helpen. Hier is het toegestaan om gedurende zes maanden als uitzendkracht te werken, maar dit kan verlengd worden met nog twee periodes van 6 maanden. In totaal kan je onder dit motief dus achttien maanden werken. Is er bij de gebruiker een vakbond, dan wordt de duur in overleg met de vakbond geregeld.

3. Om uitzonderlijk werk te verrichten

Je wordt aangenomen voor werkzaamheden die niet behoren tot de gewone bedrijvigheden van de onderneming. Deze werkzaamheden worden opgesomd in de CAO nr. 108, maar hier heb je alvast de meest voorkomende gevallen: een voorbereiding van een beurs, de opmaak van een inventaris, dringende herstellingen aan machines of het lossen van vrachtwagens.

4. Instroom - Personeel rekruteren met als doel een vast contract aan te bieden

Dit motief dient enerzijds om de gebruiker (het bedrijf) kennis te laten maken met je competenties en attitude en anderzijds jezelf kennis te laten maken met de werkomgeving. Als de gebruiker tevreden is over je prestaties kan hij (hij is niet verplicht) je een vast contract geven. Met dit motief kan je maximum zes maanden ingezet worden als uitzendkracht.

Hoe weet je nu onder welk motief je werkt?

Omdat er voor elk motief andere regels gelden, is het handig om te weten onder welk motief je werkt. Dat staat altijd op je contract genoteerd. Let wel: een werkgever mag je na elk contract een vast contract geven als die dat wil. Werk je dus onder een ander motief dan instroom, vrees dan niet meteen, maar bespreek met je verantwoordelijke of met de consulent wat de volgende stappen zijn.

In één klap àlles weten over uitzendarbeid?
Volg dan de gratis e-learning!
Naar de e-learning
Benieuwd waarom je een account moet aanmaken?
Je leest het op onze FAQ.