Verdien ik als uitzendkracht hetzelfde als mijn collega met een vast contract?

Er bestaan verschillende soorten contracten, zoals uitzendcontracten of vaste contracten. Als je werkt via een interimkantoor, dan werk je onder een uitzendcontract. Maar verdien je dan even veel als je collega met een vast contract?

Als je onder een uitzendcontract werkt, dan mag je ervan uitgaan dat je even veel verdient als je collega met een vast contract. Dat noemen we het gelijkheidsprincipe. Het gelijkheidsprincipe wil zeggen dat jij als uitzendkracht recht hebt op hetzelfde loon alsof je vast aangeworven zou zijn.

Lonen hangen wel van heel wat factoren af, zoals je anciënniteit (ofte, ervaring) of je functie. Als je je loon vergelijkt met een collega, zou het kunnen dat er omwille van die factoren toch wat verschil is. Gelukkig worden lonen niet zomaar gekozen door je werkgever, maar zijn daar in de wet heel wat afspraken over vastgelegd. Die afspraken kan je per sector ook checken, bijvoorbeeld via www.minimumlonen.be.

Heb je na dit artikel nog een vraag?
Stel ze hier!
Wij zoeken het voor jou uit!